A-Cat German Open 2012

All Photos copyright by Anne Vopel, Stefan Bunkelmann, Dieter Pape, Ralf Berhard, Mecklenburger Segelverein e.V.


German_Open_2012_0001.jpg
German_Open_2012_0001.jpg
297.20 KB
German_Open_2012_0002.jpg
German_Open_2012_0002.jpg
216.61 KB
German_Open_2012_0003.jpg
German_Open_2012_0003.jpg
217.78 KB
German_Open_2012_0004.jpg
German_Open_2012_0004.jpg
242.09 KB
German_Open_2012_0005.jpg
German_Open_2012_0005.jpg
242.68 KB
German_Open_2012_0006.jpg
German_Open_2012_0006.jpg
223.22 KB
German_Open_2012_0007.jpg
German_Open_2012_0007.jpg
232.15 KB
German_Open_2012_0008.jpg
German_Open_2012_0008.jpg
194.88 KB
German_Open_2012_0009.jpg
German_Open_2012_0009.jpg
239.27 KB
German_Open_2012_0010.jpg
German_Open_2012_0010.jpg
228.86 KB
German_Open_2012_0011.jpg
German_Open_2012_0011.jpg
222.58 KB
German_Open_2012_0012.jpg
German_Open_2012_0012.jpg
117.38 KB
German_Open_2012_0013.jpg
German_Open_2012_0013.jpg
205.55 KB
German_Open_2012_0014.jpg
German_Open_2012_0014.jpg
253.89 KB
German_Open_2012_0015.jpg
German_Open_2012_0015.jpg
272.10 KB
German_Open_2012_0016.jpg
German_Open_2012_0016.jpg
300.69 KB
German_Open_2012_0017.jpg
German_Open_2012_0017.jpg
208.88 KB
German_Open_2012_0018.jpg
German_Open_2012_0018.jpg
274.61 KB
German_Open_2012_0019.jpg
German_Open_2012_0019.jpg
175.61 KB
German_Open_2012_0020.jpg
German_Open_2012_0020.jpg
269.30 KB
German_Open_2012_0021.jpg
German_Open_2012_0021.jpg
229.99 KB
German_Open_2012_0022.jpg
German_Open_2012_0022.jpg
268.00 KB
German_Open_2012_0023.jpg
German_Open_2012_0023.jpg
278.32 KB
German_Open_2012_0024.jpg
German_Open_2012_0024.jpg
277.57 KB
German_Open_2012_0025.jpg
German_Open_2012_0025.jpg
351.64 KB
German_Open_2012_0026.jpg
German_Open_2012_0026.jpg
254.43 KB
German_Open_2012_0027.jpg
German_Open_2012_0027.jpg
231.02 KB
German_Open_2012_0028.jpg
German_Open_2012_0028.jpg
196.02 KB
German_Open_2012_0029.jpg
German_Open_2012_0029.jpg
267.07 KB
German_Open_2012_0030.jpg
German_Open_2012_0030.jpg
259.46 KB
German_Open_2012_0031.jpg
German_Open_2012_0031.jpg
263.52 KB
German_Open_2012_0032.jpg
German_Open_2012_0032.jpg
257.18 KB
German_Open_2012_0033.jpg
German_Open_2012_0033.jpg
149.31 KB
German_Open_2012_0034.jpg
German_Open_2012_0034.jpg
273.40 KB
German_Open_2012_0035.jpg
German_Open_2012_0035.jpg
254.87 KB
German_Open_2012_0036.jpg
German_Open_2012_0036.jpg
258.41 KB
German_Open_2012_0037.jpg
German_Open_2012_0037.jpg
347.08 KB
German_Open_2012_0038.jpg
German_Open_2012_0038.jpg
378.29 KB
German_Open_2012_0039.jpg
German_Open_2012_0039.jpg
299.33 KB
German_Open_2012_0040.jpg
German_Open_2012_0040.jpg
166.94 KB
German_Open_2012_0041.jpg
German_Open_2012_0041.jpg
363.54 KB
German_Open_2012_0042.jpg
German_Open_2012_0042.jpg
367.22 KB
German_Open_2012_0043.jpg
German_Open_2012_0043.jpg
365.97 KB
German_Open_2012_0044.jpg
German_Open_2012_0044.jpg
287.10 KB
German_Open_2012_0045.jpg
German_Open_2012_0045.jpg
307.31 KB
German_Open_2012_0046.jpg
German_Open_2012_0046.jpg
244.07 KB
German_Open_2012_0047.jpg
German_Open_2012_0047.jpg
230.75 KB
German_Open_2012_0048.jpg
German_Open_2012_0048.jpg
244.30 KB
German_Open_2012_0049.jpg
German_Open_2012_0049.jpg
266.58 KB
German_Open_2012_0050.jpg
German_Open_2012_0050.jpg
307.53 KB
German_Open_2012_0051.jpg
German_Open_2012_0051.jpg
269.72 KB
German_Open_2012_0052.jpg
German_Open_2012_0052.jpg
281.57 KB
German_Open_2012_0053.jpg
German_Open_2012_0053.jpg
281.96 KB
German_Open_2012_0054.jpg
German_Open_2012_0054.jpg
277.70 KB
German_Open_2012_0055.jpg
German_Open_2012_0055.jpg
265.80 KB
German_Open_2012_0056.jpg
German_Open_2012_0056.jpg
286.46 KB
German_Open_2012_0057.jpg
German_Open_2012_0057.jpg
275.68 KB
German_Open_2012_0058.jpg
German_Open_2012_0058.jpg
266.22 KB
German_Open_2012_0059.jpg
German_Open_2012_0059.jpg
294.84 KB
German_Open_2012_0060.jpg
German_Open_2012_0060.jpg
287.14 KB
German_Open_2012_0061.jpg
German_Open_2012_0061.jpg
279.83 KB
German_Open_2012_0062.jpg
German_Open_2012_0062.jpg
267.37 KB
German_Open_2012_0063.jpg
German_Open_2012_0063.jpg
242.53 KB
German_Open_2012_0064.jpg
German_Open_2012_0064.jpg
286.83 KB
German_Open_2012_0065.jpg
German_Open_2012_0065.jpg
255.89 KB
German_Open_2012_0066.jpg
German_Open_2012_0066.jpg
255.40 KB
German_Open_2012_0067.jpg
German_Open_2012_0067.jpg
246.46 KB
German_Open_2012_0068.jpg
German_Open_2012_0068.jpg
284.02 KB
German_Open_2012_0069.jpg
German_Open_2012_0069.jpg
281.37 KB
German_Open_2012_0070.jpg
German_Open_2012_0070.jpg
290.19 KB
German_Open_2012_0071.jpg
German_Open_2012_0071.jpg
313.38 KB
German_Open_2012_0072.jpg
German_Open_2012_0072.jpg
266.61 KB
German_Open_2012_0073.jpg
German_Open_2012_0073.jpg
266.56 KB
German_Open_2012_0074.jpg
German_Open_2012_0074.jpg
319.08 KB
German_Open_2012_0075.jpg
German_Open_2012_0075.jpg
282.29 KB
German_Open_2012_0076.jpg
German_Open_2012_0076.jpg
325.02 KB
German_Open_2012_0077.jpg
German_Open_2012_0077.jpg
318.75 KB
German_Open_2012_0078.jpg
German_Open_2012_0078.jpg
292.00 KB
German_Open_2012_0079.jpg
German_Open_2012_0079.jpg
319.50 KB
German_Open_2012_0080.jpg
German_Open_2012_0080.jpg
318.84 KB
German_Open_2012_0081.jpg
German_Open_2012_0081.jpg
317.74 KB
German_Open_2012_0082.jpg
German_Open_2012_0082.jpg
251.14 KB
German_Open_2012_0083.jpg
German_Open_2012_0083.jpg
301.41 KB
German_Open_2012_0084.jpg
German_Open_2012_0084.jpg
300.34 KB
German_Open_2012_0085.jpg
German_Open_2012_0085.jpg
250.66 KB
German_Open_2012_0086.jpg
German_Open_2012_0086.jpg
271.32 KB
German_Open_2012_0087.jpg
German_Open_2012_0087.jpg
253.06 KB
German_Open_2012_0088.jpg
German_Open_2012_0088.jpg
256.83 KB
German_Open_2012_0089.jpg
German_Open_2012_0089.jpg
271.65 KB
German_Open_2012_0090.jpg
German_Open_2012_0090.jpg
257.67 KB
German_Open_2012_0091.jpg
German_Open_2012_0091.jpg
241.96 KB
German_Open_2012_0092.jpg
German_Open_2012_0092.jpg
259.72 KB
German_Open_2012_0093.jpg
German_Open_2012_0093.jpg
242.04 KB
German_Open_2012_0094.jpg
German_Open_2012_0094.jpg
251.84 KB
German_Open_2012_0095.jpg
German_Open_2012_0095.jpg
243.47 KB
German_Open_2012_0096.jpg
German_Open_2012_0096.jpg
118.75 KB
German_Open_2012_0097.jpg
German_Open_2012_0097.jpg
117.05 KB
German_Open_2012_0098.jpg
German_Open_2012_0098.jpg
203.49 KB
German_Open_2012_0099.jpg
German_Open_2012_0099.jpg
195.09 KB
German_Open_2012_0100.jpg
German_Open_2012_0100.jpg
230.86 KB
German_Open_2012_0101.jpg
German_Open_2012_0101.jpg
256.96 KB
German_Open_2012_0102.jpg
German_Open_2012_0102.jpg
248.93 KB
German_Open_2012_0103.jpg
German_Open_2012_0103.jpg
253.78 KB
German_Open_2012_0104.jpg
German_Open_2012_0104.jpg
151.85 KB
German_Open_2012_0105.jpg
German_Open_2012_0105.jpg
244.48 KB
German_Open_2012_0106.jpg
German_Open_2012_0106.jpg
247.35 KB
German_Open_2012_0107.jpg
German_Open_2012_0107.jpg
121.00 KB
German_Open_2012_0108.jpg
German_Open_2012_0108.jpg
240.13 KB

Created by IrfanView